© 2017 Ingman Group Oy Ab

 

AJANKOHTAISTA

6.4.2019

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 13:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).

Läs kallelsen till bolagsstämman.

26.3.2018

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 23 april 2018 kl. 9:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).

Läs kallelsen till bolagsstämman.

25.4.2017

Ingman Group Oy:s ordinarie bolagsstämma hölls den 25 april 2017.

13.1.2016

Ingman Groups andel av det Estniska bolaget AS Trigon Dairy Farming har stigit till 49,9 %. Bolaget är ett av de största mjölkproduktionsbolagen inom EU.

31.7.2015

Ingman Groups andel av det Estniska bolaget AS Trigon Dairy Farming har stigit till 39 %. Bolaget är ett av de största mjölkproduktionsbolagen inom EU.

14.10.2013

Ingman Group Oy Ab:s andel i Etteplan Oyj steg som följd av ett obligatoriskt köpanbud till 66,83%.

Please reload