top of page
Historia
1920

 

En sommardag på 1920-talet fick den unga sibbobon Hjalmar Ingman en strålande idé. Han visste att helsingforsborna blivit förtjusta i den sammetsmjuka smaken av äkta skärgårdsfil. Han beslöt sig därför att försöka sälja så mycket hemlagad fil han kunde. Filen tillverkades av Hjalmars mor Aurora i denna lilla bastu på gården Kuus i Massby. På gården hade familjen vanligtvis mellan fem och sju kor. Hjalmar åkte regelbundet längs Sibbo å till Salutorget i Helsingfors, där han sålde fil i stora träbyttor. Redan hans första resa var en succé: han sålde 18 av 30 byttor, och dessutom ett antal mindre 1 deciliters portioner undermjölk, som används vid tillverkning av fil. Hjalmars verksamhet växte snabbt. Antalet trogna kunder ökade, och fler av dem önskade även få filen levererad till sina egna affärer, vilket Hjalmar gärna gjorde. Snart hade Hjalmar en regelbunden kundkrets.

​​1930 

 

Efter de första åren, räckte det lilla bastuutrymmet inte längre till för att tillverka den efterfrågade mängden fil. Produktionen flyttades år 1935 till källaren av Styrmans gård, som Hjalmar köpte år 1931. Ansvarig för tillverkningen var nu Hjalmars fru Judith.

 

 

​​1940 

 

Verksamheten stannade upp under krigsåren, huvudsakligen på grund av ransoneringen av livsmedel, även mjölk. Hjalmar skötte dock fortfarande leveranser av undermjölk, med vilken kunderna själva med sina knappa mjölktillgångar kunde göra fil.

 

Hjalmar och Judith var under tiden även upptagna med att sköta om fyra unga söner: Carl-Gustaf, Hans, Lars och Per-Henrik.

 ​​1950

 

Efter krigsåren började försäljningen blomstra igen. Kvarg, smetana och traditionell bondost introducerades till sortimentet i början av 50-talet. Judith och några andra kvinnor från byn skötte produktionen, medan Hjalmar själv tog hand om leveranserna, beställningarna och betalningarna. Sonen Lars var också med i verksamheten sedan unga år.

 

 

​1960 

 

Under 50-talet tillverkades enorma mängder mejeriprodukter på Styrmans, och efterfrågan bara ökade. Idén att bygga ett riktigt mejeri på Solbacka i Massby föddes. Hjalmar hade nyss fyllt 56. Bygget startades genast, och mejeriet stod färdigt redan år 1961. År 1969 var ett avgörande år för företaget. Konkurrensen var hård och det egna produktsortimentet var svagt i jämförelse med andras. Sönerna Carl-Gustaf, ekonom, och Hans, diplomingenjör, beslöt sig för att även de på allvar komma med i verksamheten. Under året beslöts att börja tillverka yoghurt. Man investerade i modern teknisk utrustning och ordnade en stor TV-kampanj för att få igång försäljningen.

 

1970 

 

Ett par år senare hade företaget redan nått en omsättning på 13,5 million mk. År 1970 tog äldsta sonen Carl-Gustaf över ledningen av företaget. Företagets expansion fortsatte under 70-talet. Man investerar i Maitotuote Oy och dotterbolaget Kiteen meijeri Oy köps år 1972. Härmed kommer också smör och mjölkpulver in i Ingmans produktsortiment. Också fruktsafter började packas och marknadsföras under Hj. Ingman på 70-talet. Småningom började idén att utvidga verksamheten till en helt ny kategori uppstå: man ville börja producera glass. Efter flera försök och stora investeringar hade man lyckats skaffa maskineri för tillverkning. De första pinnarna producerades år 1978. Ett av de allra första glassvarumärkena var Bravo.

 

 

​1980 

 

80-talet var mycket framgångsrikt för företaget, då samtidigt konsumtionen av yoghurt och glass ökade i landet. År 1986 var marknadsandelen för yoghurt 15%, och glass 6,2%. Även filen stod på sina fötter med en andel på 14,2%. 1987 var ett betydelsefullt år, då Oy Hj. Ingman Ab och Hemholmen Ab, slogs samman. Hemholmen Ab:s, f.d. Jordbrukarnas Mjölkcentral Ab:s historia går tillbaka ända till år 1907 i Helsingfors. De ännu idag älskade klassikerna Jättis, Kingis och Lipsi började tillverkas redan år 1979-1980 av Hemholmen Ab. I och med fusionen möjliggjordes nu bygget av ett helt nytt mejeri med stora förutsättningar. Den nya, dubbelt större fabriken i Massby blev färdig år 1991.​1990 

 

År 1991 flyttas Apetit pakaste Oy till Hemholmen-Ingman Ab:s ägo, och bolaget fortsätter med namnet Ingman Foods Oy Ab. År 1992 investerade Ingman Foods i det svenska bolaget Glassbilen AB med en ägoandel på 50%. Under 90-talet började man rikta sig även mot Baltikum och öster. Glassförsäljningen i Estland kom väl igång, och vissa produkter, främst saft, introducerades för första gången också till St. Petersburg, Moskva och Minsk. En helt ny glassfabrik, Ingman-Vega öppnades i Mazeikiai, Litauen år 1993.

 

 

​2000 

 

År 2002 blev  Ingman Foods Oy Ab ägare av majoriteten av aktierna i det svenska företaget Åhus Glass Ab. Samma år, 2002, köptes också varumärket Sun Ice av Saarioinen. Bolagets verksamhet uppdelas år 2006 till mejeriverksamhet som fortsätter under namnet Ingman Foods Oy Ab och till glassproduktion under namnet Ingman Ice Cream Oy Ab. År 2007 säljs mejeriverksamheten åt det svensk-danska företaget Arla Foods AB. 2009 fyllde företaget 80 år. Ingman Ice Cream utvidgade sin verksamhet till Vitryssland genom att gå in med 54% i bolaget COOO Ingman Morozhenoe.

 

 

2010 

 

Ingman Ice Cream höjde sin andel i det vitryska bolaget COOO Ingman Morozhenoe till 60,4% och senare till 71,3%. I medlet av december 2011 flyttade Ingman Groups och Ingman Ice Creams huvudkontor till den gamla fabriken på Massbyvägen 101. I december såldes Ingman Ice Cream –koncernen i sin helhet till Unilever Finland Oy. Sommaren 2012 anskaffades majoriteten i Halti Oy. Följande år grundades utvecklingsbolaget Ingman Development, som förvärvade andelar i Trigon Dairy Farming. På hösten 2013 anskaffades aktiemajoriteten i Etteplan Oyj och innehavet i M-Brain översteg intressebolagsgränsen. Våren 2014 blev Digia Oyj intressebolag. Digia delas på våren 2016 i bolagen Digia Oyj och The Qt Company.

Läs mera här

bottom of page