Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 9:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).

Med anledning av coronaviruset och statsrådets begränsning av deltagandet i sammankomster, önskar bolaget att minimera antalet närvarande personer vid stämman. Ett ombud kan vid behov befullmäktigas att företräda aktie-ägaren vid stämman.


Kallelse sv 21.4.2021
.doc
Download DOC • 95KB

Viimeisimmät / Senaste
Arkisto / Arkiv