top of page

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 9:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 27.4.2023
.pdf
Download PDF • 73KB

bottom of page