top of page

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 25 april 2022 kl. 9:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 25.4.2022
.pdf
Download PDF • 71KB

bottom of page