top of page

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2024

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl. 9:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).


Kallelse till ordinarie bolagsstämma 9.4.2024
.pdf
Download PDF • 75KB
Bilaga 1 till stämmokallelsen
.pdf
Download PDF • 39KB


Comments


bottom of page