top of page
Mångbranschkoncern
 

Företagets målsättning är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att verka inom bolag med gynnsam potential främst i Finland med närområden.

Ingman Group är en mångbranschkoncern, vars affärsområden är Primärproduktion och Konsumtionsvaror, Teknologi och Service samt Finans och Fastigheter.

Läs mer om affärsområdena och företagen:​

AFFÄRSOMRÅDEN

Primärproduktion och Konsumtionsvaror
halti-1

halti-1

halti-2

halti-2

halti

halti

halti-3

halti-3

Cattle in Pasture

Cattle in Pasture

Grass Close Up

Grass Close Up

Cattle at Sunrise

Cattle at Sunrise

Primärproduktion och Konsumtionsvaror
Halti Oy

 

Halti är ett finländskt bolag som har specialiserat sig på sport- och friluftskläder samt campingutrustning. Huvudkontoret ligger i Söderkulla. Bolaget har sedan mitten av 1970-talet varit en ledande tillverkare av friluftskläder samt friluftsutrustning. I dag är Halti ett växande internationellt bolag.

 

Klädeskollektioner inklusive accessoarer, skor och annan utrustning designas och marknadsförs för alla årstider. De viktigaste produktområdena är Outdoor,  Snow, Active och Casual vilka säljs under varumärket Halti i sportaffärer, varuhus och marketar. Huvudmarknaderna är Finland och närområdena samt Centraleuropa.

 

Halti är Ingman Groups dotterbolag sedan år 2012.

www.halti.com

 

 

AS PK Oliver

 

AS PK Oliver erbjuder tjänster inom den förnybara energisektorn i form av flisproduktion, leveranser samt skötsel av hela driften vid olika kraftverk.

 

Företaget som grundades år 1993 har verksamhet i hela Baltikum. Huvudkontoret är beläget i Tartu i Estland.

 

Antalet anställda är ca 40 och omsättningen kring 10 miljoner euro. 

Teknologi och Service
Teknologi och Service
Etteplan Oyj

 

Etteplan är specialiserad på industritekniska lösningar och produktinformation. Kunderna är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, och energiindustrin. 

Etteplan erbjuder en bred kompetens inom utvecklingen av elektroniska och olika integrerade system, automation, el-, och mekanikplanering samt i tjänster gällande den tekniska produktinformationen. 

En erfaren personal och lokal närvaro är bolagets två viktigaste konkurrensbefrämjande faktorer.År 2016 uppgick omsättningen till 183,9 miljoner euro och antalet anställda till dryga 2 400 i Finland, Sverige, Nederländerna och Kina. Etteplans aktier noteras på NASDAQ OMX Helsingfors.Etteplan är Ingman Groups dotterbolag (66,1%) sedan hösten 2013.

www.etteplan.com

Digia​ Oyj

 

Det finländska Digia säljer både programvara och därtill hörande tjänster. Nästan 1200 toppexperter skapar uppfinningsrika lösningar för sina kunder. Digias innovativa produkter är globalt tillgängliga. 

Digia levererar ICT-lösningar och -tjänster för olika branscher, t.ex. den offentliga sektorn, handeln, telekommunikation, finans samt gruppen övriga tjänster. Digia har verksamhet i Finland, Ryssland, Kina, Sverige, Norge och USA. Bolaget är listat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

 

Ingman Group äger 27,96% av Digia.

www.digia.com

 

 

The Qt Company​ Oyj

 

Digia delades i bolagen Digia och The Qt Company på våren 2016. The Qt Company utvecklar, produktifierar och licenserar programutvecklingsarbetsredskap som baserar sig på Qt-teknologin både genom kommersiella licenser och licenser för öppen källkod. Qt är en C++-baserad programram och utvecklingsmiljö, som möjliggör utveckling av effektiva och interaktiva  program och anläggningar/maskiner för många olika plattformer. Bolaget är listat på NASDAQ OMX i Helsingfors(QTCOM). 

Ingman Group äger 21,6% av The Qt Company.

www.qt.io

 

 

_MG_0276

_MG_0276

simbassäng

simbassäng

_MG_4952

_MG_4952

_MG_4768

_MG_4768

Picture14

Picture14

Shaking Hands

Shaking Hands

evli

evli

Finans och Fastigheter
Finans och Fastigheter
Ingman Finance Oy Ab

 

Koncernens värdepappersbolag, Ingman Finance, koncentrerar sig på likvida kortsiktiga placeringar så som aktier, fondandelar, private equity etc.


 

Ingman Baltic Sea Finance OÜ

 

Koncernens placeringsbolag i Estland, Ingman Baltic Sea Finance, koncentrerar sig på kortsiktiga och långsiktiga placeringar främst inom fastighetsbranschen.

 

Fastighets Ab Sibbo Solbacka

 

Ingman Groups huvudkontor är beläget i Sibbo Solbackas fastighet vid Massbyvägen 101.

Av fastighetsbolagets övriga utrymmen kan nämnas konditionssalen som är öppen för allmänheten samt simhallen som hyrs ut till grupper med egen övervakare.

www.solbacka.fi

 

 

Evli Oyj

 

Evli är en oberoende investmentbank, som erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedling, analyser samt corporate finance-tjänster.

Bolagets kunder består av institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Evli ägs huvudsakligen av dess personal och grundare.

Evli grundades 1985 och har under hela verksamhetstiden varit en föregångare på den snabbt växande kapitalmarknaden. Bolagets tillväxt och framgång grundar sig på den erfarna personalens gedigna yrkeskunskap.

Evlis målsättning är att skapa varaktiga och konfidentiella kundrelationer. 

Evli har verksamhet i Finland, Sverige, Estland, Litauen och Ryssland, och personalen omfattar ca 230 anställda. Tack vare sin starka marknads- och lokalkännedom erbjuder banken framgångsrikt sina individuella och högklassiga tjänster.

 

Evli listades på börsen hösten 2015. Ingman Group har varit delägare i Evli sedan år 2009.

www.evli.com

bottom of page