AKTUELLT

02.04.2020

Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 09:00 på bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo).

Läs kallelsen till bolagsstämman.

Please reload

© 2017 Ingman Group Oy Ab